Низ историјата се случувале многу битки со различен повод, најчесто за освојување на територија, покажување на моќта, освојување на најразлични ресурси. Битките донесувале многу жртви, но воедно и херојски подвизи на војсководците, историјата има запишано многу битки, а секогаш историјата ја пишува победникот, така ќе напоменеме неколку војсководци кои биле интелегентни, умешни, храбри и големи освојувчи, кои историјата ги има запамтено како војсководци кои не изгубиле ниту една битка.

Александр III Македонски или Александар Велики (кај блискоисточните народи Искендер),  македноски крал од династијата Аргеади, син на Филип II Македонски, Римјните му го дале прекарот Magnus „голем освојувач на светот“. Во 334 година п.н.е., со 40.000 војници го започнал својот поход против големата Персија, Персија била освоена , како и многу други меѓу кои Египет, а стигнал се до Индија, историјата запишува дека Александар тука го прекинува својот поход, за период од околу 13 години Александар успеал да го порази дотогаш познатиот свет, а неговата освоена територија била со околу 2 милиони километри квадратни, меѓу другото тој не изгубил ниту една битка, со тоа се вбројува како еден од најголемите војсководци.

Џингис Хан неговото родено име е Темуџин, бил голем хаган и и основач на Монголската империја. Тој е еден од најголемите освојувачи во светот и се вбројуа меѓу Александар, Тамерлан, како и Халид ибн Велид. Тој бил двигател на монголските инвазии, со негово освојување заземени се големи области од Евроазија, во негово време таа била најголемата империја.

До 1206 година Темуџин,  успеал да ги обедини Меркитите, Наиманците, Монголците, Кераитите, Татарите, Ујгурците и уште неколку мали племиња. Тоа бил историски чекор во обединувањето на Монголската нација. Во Курултај, тој бил прогласен за хан на племињата и ја презел новата титула Џингис Хан. Титулата хаган, не ја добил се до неговата бсмрт кога империјата била поделена на неговите синови и внуци. Во неговите освојувања немал изгубено ниту една битка.

Тамерлан или Тимур што значи железо, целосно негово име е тамерлан ибн Таргај Барлас, под името Тамерлан или Тамерлан Ланг (тамерлан Куциот) е познат бидејќи имал конгенитален дефект на левото стапало. Тамерлан се вбројува меѓу најголемите освојувачи во историјата, меѓу Александар III Македонски, Џингис Хан и Халид ибн Велид. Во текот на 35 години, тамерлан постојано војувал и презел голем број на походи и кампањи.

Со освојувањата, неговата држава се проширила на запад, северозапад, таа се простирала во близина на Каспиското Море, бреговите на Урал и Волга. Со походите на југ и југоисток, тој ја освоил Персија, вклучувајќи ги Багдад, Кербела и северен Иран.  Тамерлан бил основач на една голема и моќна држава која во историската наука е позната како Тимуридиско царство. Со неговие походи, неговата војска ја разурнала Азија и бил непобедлив во битките.

Халид ибн Велид познат е и по називот „Аллахова (Божја) сабја“ со значење дека помогнат е од Бога во освојувачките походи.  Халид потекнува од племето Курејш, поточно од кланот Бену Махзум, кои биле одговорни за воени прашања, па нормално дека и Халид наследува огромно знаење за борбите.  Халид живеел во период на пророкот Мухаммед, во периодот уште кога небил муслиман, тој одиграл една битка против пророкот Мухаммед, битката е наречена Битката на Ухуд поради брдото Ухуд во непосредна близина на битката, оваа битка ја добил со воодушевена воена стратеигија.  После прифаќањето на исламот,  а главно во период на првиот халифа Ебу Бекр тој бил негови воен советник и водач на сите стратеги за битките, познато е дека нема изгубено ниту една битка па затоа е наречен „Аллахова (Божја) сабја.

Можеби има и други војсководци кои биле успешни, но познато е дека „историјата ја пишуваат победниците“.