Ден 1 (тренинг)

Потребно е да се внесуваат 3500-4000 калории.

Ден 2 (одмор)

Потребно е да се внесуваат 3000 калории.

Ден 3 (тренинг)

Потребно е да се внесуваат 3500-4000 калории.

Ден 4 (тренинг)

Потребно е да се внесуваат 3500-4000 калории.

Ден 5 (одмор)

Потребно е да се внесуваат 3000 калории.

Ден 6 (тренинг)

Потребно е да се внесуваат 3500-4000 калории.

Ден 7 (наменет за внесување на најголем број калории)

Во овој ден треба да се внесат 4500-6000 калории.