Професионалниот бодибилдер Каи Грин од Њу Јорк, САД има огромни мускули и телесна маса. Каи го употребува суплементот Carnivor, кој е додаток на протеини за да изгради империја на телото. Ова година беше победник на Арнолд Класик. Сега ви ја откриваме неговата тренинг програма

Ден 1-Гради

Пуловери за раце (Arm Pullovers) – 4 серии со 20, 15, 12, 10 повторувања
Потисок за гради на коса клупа (Decline Bench Presses) – 4 серии со 20, 15, 12, 10 повторувања
Потисок со шипка за гради (Flat Bench Presses) – 4 серии со 20, 15, 12, 10 повторувања
Летање на коса клупа со тегови (Incline or Flat Dumbbell Flyes) – 4 серии со 20, 15, 12, 10 повторувања

Ден 2 – Раце
Бицепс

Концентрациски прегиб (Concentration Curls) –4 серии 10 до 14 повторувања
Прегиб со тегови (Dumbbell Curls) – 4 серии 8 до 12 повторувања
Прегиб на Скотова клупа (Preacher Curls) – 4 серии 8 до 12 повторувања
Обратен прегиб (Reverse Curls) – 4 серии 8 до 12 повторувања
Стоечки бицепс прегиб со права шипка (Standing Bicep Curls with Straight Bar) – 4 серии 8 до 12 повторувања

Трицепс

Заден кикбек со тегови (Dumbbell Kickbacks) – 4 серии со 20, 15, 12, 10 повторувања
Трицепс екстензија над глава (Overhead Dumbbell Triceps Extensions) – 3 серии со 20, 15, 12 повторувања
Стоечка трицепс екстензија (Standing Triceps Extensions) – 3 серии со 20, 15, 12 повторувања
Влечење кабел надолу за трицепс (Triceps Cable Press Down) – 4 серии со 20, 15, 12, 10 повторувања

Ден 3 – Нозе

Екстензија на нозе (Leg Extensions) – 3 серии со 14 до 18 повторувања
Сквотови (Squats) – 3 серии со 10 до 15 повторувања
Стоечко поткревање за листови – 4 серии 18 повторувања
Потисок со нозе (Leg Presses) – 3 серии со 10 до 14 повторувања
Хак сквотови (Hack Squats) – 3 серии со 10 до 15 повторувања

Ден 4 – Грб

Кревање шипка до брада (Barbell Pull Ups) – 3 серии со 12 повторувања
Предно влечење на лат машина (Lats Pulldown) – 3 серии со 14 повторувања
Кревање тег со една рака на клупа (One Arm Dumbbell Rows) – 3 серии 10 до 15 повторувања
Седечко веслање со кабел (Seated Cable Rows) – 3 серии со 12 повторувања
Кревање Т-шипка (T-bar Rows) – 3 серии 10 до 15 повторувања

Ден 5 – Рамена

Арнолд потисок (Arnold Presses) – 3 серии 10 до 15 повторувања
Потисок со шипка зад врат (Behind the Neck Presses) – 3 серии 10 до 15 повторувања
Одмавнување со рамена со тегови (Dumbbell Shrugs) – 3 серии 10 до 15 повторувања
Воен потисок (Military Presses) – 3 серии 10 до 15 повторувања
Бочно кревање тегови (Lateral Raises) – 3 серии 10 до 15 повторувања
Стоечко влечење права шипка (Upright Rows) – 3 серии 10 до 15 повторувања

Ден 6 – Одмор
Ден 7 – Одмор