Макропина микростома

Макропина микростома е единствен вид на риба во родот Макропина, која припаѓа во “Opisthoproctidae”, – фамилијата буре очи. Оваа риба е позната по високата проѕирност, нејзината глава е исполнета со куполна течност, преку кој можат да се видат објективите на нејзините очи. M. microstoma е научно позната уште од 1939 година, но не била позната сѐ додека не била фотографирана во 2004 година. Старите прикази не ја покажуваат нејзината проѕирност, и лесно изумира доколку се донесе нагоре од длабочините.

Европска јагула

Eвропските јагули ги менуваат боите неколку пати во текот на животот. Тие започнуваат проѕирни, пред да бидат кафено-жолти на страните и на стомакот. После 5 – 20 години во свежи или солени води, јагулите стануваат сексуалнo зрели, па поради тоа нивните очи растат поголеми, нивните слабини стануваат сребрени, а стомаците бели. Во оваа фаза, јагулите се познати како сребрени јагули .

Провидната жаба

Hyperolius leucotaenius е вид на жаба во фамилијата Hyperoliidae. Еднаш се мислело дека е исчезната, во 2011 година, оваа жаба повторно е фотографирана на бреговите на реката Елила, за време на истражување од Ели Гринбаум на Универзитетот во Тексас – Ел Пасо.

Полноглавци од Коста Рика

Овие се Полноглавци од Коста Рика, а вртложите што може да ги видите на нивните стомаци уредно извиткани црева.

Проѕирна риба

transparent-animals-10-5731db8c8ae31__605