Многу добра видео анимација од 4 минути, на која е прикажан процесот од зачнување до раѓање на човекот.