Сите средношколци и студенти после завршувањето на своето образование,  без разлика на која област припаѓаат  или каква диплома имаат, работните вештини и способности кои ги поседуваат се тие кои ќе им овозможат да се вработат полесно.

Стручњаците кои ја познаваат  областа во менаџирањето со човечките ресурси направија листа на десет најважни вештини кои се најбарни во огласите за работа, а кои потребно е да ги поседувате, доколку сакате побрзо да најдете работа, а тоа се:

1. Критичко размислување

2.Решавање комплексни проблеми

3.Способност за проценка и донесување одлука

4.Активно слушање

5.Работа со компјутери

6.Математички вештини

7.Системска анализа

8.Способност за надзор

9.Програмирање

10.Продажба и маркетинг