Шекспирови мисли за животот

1. Премногу добро, понекогаш станува лошо.

2. Човекот е само човек. И најдобрите понекогаш го забораваат тоа.

3. Понекогаш правдањето за направената грешка ја прави грешката полоша поради оправдувањето.

4. Она што е направено не може да се врати назад.

5. Кога немаш ништо, неможеш ништо да изгубиш!

 

Мудри мисли на Алберт Ајнштајн

1. Секој којшто не згрешил ништо, никогаш не пробал нешто ново.

2. Мирот не може да се пистигне преку сила. Единствено преку разбирање.

3. Секоја будала може да знае, но поентата е да разбере.

4. Во средината на тешкотијата, лежи можноста.

5. Настојувајте да не нижете успеси, туку да створите вредности.