Вежба број 1 (Преден лат опаѓачко)

Се прават 4 серии од оваа вежба со 14, 12, 10, 8 повторувања редоследно во секоја серија. Зголемувањето на тежината треба да биде во секоја серија.

Вежба број 2 (Седејќи со развлекување на кабел)

Се прават 3 серии од оваа вежба со минимални 10 повторувања во серија.

Вежба број 3 (Подигање на еднорачни тегови)

Се прават 3 серии од оваа вежба со минимални 10-12 повторувања во серија.