Feeling blue
Feeling blue

Сигурно до сега многу пати во животот сте почувствувале болка во некој дел од телото, или низ целото тело. Сигурно до сега многу пати сте се запрашале дали постои болест што не предизвикува на телото да чувствува никаква болка и каква болест е таа ? Одговорот е Да!
Да, постои и се вика дисаутономија тип. 4. Станува збор за исклучително ретка болест (неколку стотина случаеви во цел свет), кога нервниот систем не е потполно формиран, и телото не препознава чувство на болка и температура. Симптомите кај лицата заболени со дисаутономија се присутни уште од нивното раѓање. Ваквите лица не чувствуваат болка, топлина, студ или било каков знак на предупредување за организмот дека му прети некоја опасност.