Видови на птици

Птица претставува топлокрвен, клунест ’рбетник од класата Aves, вклучувајќи повеќе од 9 600 видови. Покриеноста...

Морски растенија

Во морето како и животни постојат и многу видови на растенија. Морското дно е чудесен простор. Морска лепеза...

Морски животни

Море е водена површина на Земјата, која е во меѓусебна врска со останатите водни површини. Во водата, како и на...

Дали навистина постои месојадно растение?

Постојат околу 400 различни видови на растенја специјално адаптирани за фаќање инсекти и други мали животни...

Видови на мајмуни

Речиси сите видови на мајмуни се тропски или суптропски, и речиси сите се активни преку ден. Повеќето видови...

Ова е најголемото животно што постои

Синиот кит исто така е наречен и сулфурест, поради жолтите алги кај некои единки. Најголемото животно што...

Ајкула – дух! Колку чудесен е водниот свет!

За ова се верува дека е првата снимка на носо точкестата “chimaera”, позната како ајкула дух, која живее...

Каков вид е коралната змија?

Змија е безножно животно со долго тело прекриено со лушпи кои се ќерамидесто наредени на него. Змиите...

Бессемени растенија

Растителното царство содржи над 350 000 видови растенија. Во оваа разновидна група се среќаваат милиони ситни,...