Настанување на планините

Човекот обично си замислува дека планините се вечни и непроменливи. Но геолозите велат и кажуваат дека тоа не...

Составот на Земјата

Оваа голема планета од Сончевиот систем, во форма на топка или сфера, главно се состои од карпи!  Во нејзината...

Цунами – оргомниот разурнувачки воден бран

На 27 август 1883 година островот Кракатну во далечната Индонезија скоро го разнела стравотна вулканска...

Дали постои живот на Антарктикот?

Областа  Антартик се наоѓа околу Јужниот Пол. Таа го опфаќа континентот Антартик, кој е петти по големина....

Раседот Сан Андреас – еден од најголемите раседи во светот

Раседот Сан Андреас е меѓу најпрочуените раседи во светот, а тоа секако е поради тоа што тој е меѓу...

Екстреми на планетата Земја

Планетата Земја е вистинско „чудо“, она што поседува, а се создало низ геолошките, климатските,...

Изразито високи планини во Р. Македонија

На територијата на Република Македонија се застапени пет (5) планински структури чија височина изнесува над...

Влијание на шумите и вегетацијата врз климата

Бидејќи во последен период планетата Земја се соочува со глобална промена на климата ние ќе спомнеме еден...

Дали знаете дека Антартикот е најголема пустина во светот?

Пустина е секое место на Земјата каде условите за живот се многу оскудни или воопшо ги нема. Пустини...