Големината на вселената

Човечкиот ум не може да си замисли вистинска слика на вселената. Не само што не знаеме точно колкава е туку ни...