Халеева комета

Халеева комета е најпозната комета во историјата на човештвото. Наречена е така според својот откривач...

Дали Сонцето секогаш исто свети

За нас Сонцето е нешто постојано и сигурно. Било да го гледаме или не, знаеме дека тоа секогаш е тука и дека...

Колку страни од Месечината гледаме?

Месечината ја обиколува Земјата еднаш за околу 29 дена. Меѓутоа Месечината и Земјата се плимно сврзани, и...

Колкав е сончевиот век?

Како можеме воопшто и да замислиме да го снема Сонцето? Зарем тоа нема да трае вечно? Научниците се занимаваат...

Месечева тежа

Секое тело во вселената има тежа или гравитација, зошто гравитацијата е сила на привлекување што постои меѓу...

Маглина – меѓуѕвезден облак

Ако во книгите сте виделе слики на маглина или измаглина, големи спирали, витли и облаци, не очекувајте такво...

Сончеви дамки

Сончевите дамки се привремен појава на фотосферата на Сонцето кои се видливи како темни дамки споредени со...

Сатурнови прстени

Сатурн е шестата планета од Сончевиот систем. Таа орбитира на околу 10 астрономски единици од Сонцето и е...

Што е соѕвездие?

Дали некогш сте ги наблудуваље ѕвездите и во нив препознавале разни шари, букви и познати фигури? Насекаде во...