Значењето на Јаинизмот како религија

Јаинизам е индиска религија основана во VI век п.н.е од Вардхамана, кој бил наречен Махавира. Главното верување...

Највлијателниот поет на сите времиња

Како еден од највлијателните поети и еден од најзначајните писатели на сите времиња се смета Хомер, кој...

Југославија низ времето

Југославија е поранешна федеративна држава сместена на западниот централен Балкански Полуостров во Јужна...

Кои биле Инките?

Инките биле група на јужноамерикански Индијанци, кои владееле во една империја што се протегала долж брегот...

Како настанала фотографијата?

Начин на трајно бележење фотографии настанува со дејствување на светлината проектирана со леќа во камера на...