Паркинсонова болест

Паркинсоновата болест е невродегенеративна болест која ги напаѓа моторните функции на заболениот, говорот и...