Како настануваат црните дупки

Постоењето и настанувањето на црните дупки е една од најголемите мистерии за луѓето. Таа претставува...

Најслаткиот овошен шеќер

Фруктозата или овошен шеќер е органска состојка, еден од најпростите шеќери(моносахариди) органска формула...

Потекло на знаковниот јазик

Јазикот често се дефинира како систем од знаци кои служат за комуникација. Многу јазици користат гестови,...

Моќта на гравитацијата

Гравитација или тежа е природна појава која им дава тежина на предметите однсоно замислена точка за која се...

Ханоски кули

Ханоски кули ги измислил францускиот математичар  Edouard Lucasо во 1883 година, кои на почетокот била продавани...

Каде се изгуби квадратот?

Промената на распоредот на елементите во „сложувалка“ од сликата едно квадратче  мистериозно исчезнува...

Семејството Бернули-семејство на математичари

Семејството Бернули (германски: Bernoulli) е најкарактеристичен пример затоа како наследноста и околината...

Број на можности кај Рубиковата коцка

Рубиковата коцка, од 1974 година направена од унгарскиот скулптор и професор по архитектура Ernö Rubik. До 1982...