Начин на изработка на дијамантите

Дијамантот е најтврдиот елемент што му е познат на човекот. Настанал од набивање на маса од врел течен камен....

Мудри мисли од Ајнштајн и Шекспир

Шекспирови мисли за животот 1. Премногу добро, понекогаш станува лошо. 2. Човекот е само човек. И најдобрите...

Јапонските камикази

Камиказе (Kamikaze) се кој било од јапонските пилоти, кои за време на Втората светска војна смислено изведувале...

Проѕирни животни кои тешко е да се верува дека постојат

Макропина микростома Макропина микростома е единствен вид на риба во родот Макропина, која припаѓа во...

Дали знаете да читате многу мали и многу големи броеви?

Ознака Име Вредност Читање на бројот 1081 тридецилијада 1078 тридецилијун 1075 дуодецилијарда 1072 ...

„Јаже околу светот“

Некои пробелими на прв поглед за луѓето изгледаат многу едноставни, но ако ги претставиме со помош на...

Жито на шаховска табла

Поставувањето жито на шаховска табла е геометриска прогресија, чии својства го изненадуваат на човек кој не ...

Како се добиваат податоци за небесните тела

Уште во минатото постоело интерес за структурата и составот на небесени тела. Од тоа време па се до денес...

Потеклото на хороскопските знаци

Како и секоја држава, континент, планета, така и Сончевиот систем има своја карта наречена зодијак. Оваа карта...