Митот за Сизиф

Според приказните, Сизиф живеел многу одамна. Го основал градот Коринт и бил негов прв крал. Бил најмудар меѓу...