Естетиката на Тома Аквински

Тома во средниот век прв јасно искажал на причината дека вистинското убаво може да се одреди само во релација...

Поделбата на природата – Јован Скот Ериугена

Една од најзначајните појави на 9 век е филозофскиот систем на Јован Скот Ериугена. Негово најпознато дело е De...

Значењето на зборот логос според Хераклит

Повеќето угледни иследувачи денес веруваат дека претпоставената книга на Хераклит започнувала со фрагмент 1...

Систем на трансцендеталниот идеализам кај Шелинг

Шелинг чистото Јас го сфаќа како Апсолут, чие единство се прикажува во сеопштото Едно– свест, мислење,...

10 Филозофски мисли

Пред да почнеш да заповедаш, треба да научеш да слушаш! – Солон Необразованоста е тежок товар. – Талес...

Критика на чистиот ум – Кант

Примарната цел на Кант е да ги одреди границите и обсегот на чистиот ум. Тој сака да дознае што умот сам по...

Учењето на Боетиј за божествената и човековата природа

Боетиј бил христијанин кој студирал во Атина кој во текот на студиите имал висока чиновничка положба кај...

За родителите и за децата-Френсис Бекон

Радоста на родителите е скриена, а таква е и нивната тага и јанѕите; тагата не може да се искаже со...

Митот за Сизиф

Според приказните, Сизиф живеел многу одамна. Го основал градот Коринт и бил негов прв крал. Бил најмудар меѓу...