Ова се десет најсиромашни држави во светот

Африканските држави доминираат во листата на најсиромашни држави во светот, според магазинот Global Finance,...

Економски факти кои не сте ги знаеле

Ако не знаеш што е поквалитетно, прашај што е поскапо; Најголем ризик е ништо да не ризикуваш; Вклучувањето...

Технологија на плаќање со кредитни картички

Поимот платежна картичка за првпат бил употребен во 1887 година во футуристичкиот роман на американскиот...

Методи на финансирање во исламското банкарство

Исламското банкарство во последните години е се попопуларно во светската економија. Неговите темелни...

Ова е најлесен начин за почеток на сопствен бизнис

Најлесен начин да се започне со сопствен бизнис е преку преземање фамилијарен бизнис. Фамилијарниот бизнис...

Какви давачки се царините?

Царината е данок што се плаќа на стоките при нивното минување на националните граници, вообичаено, од страна...

Препораката – Една од најмоќните техники за пронаоѓање купувачи

Препораката е име на потенцијален купувач, кое ви е дадено од страна на пријател, постоечки корисник или...

Кога се основани банките?

Денес, банките вршат многу услуги, но всушност тие имаат две задачи: првата е да примаат влогови од луѓето и да...

Основни цели и функции на централната банка

Централната банка претставува највисока банкарска институција во рамките на националната економија. Таа е...