Зошто забите се расипуваат?

Животните од пониските видови ги менуваат забите во текот на животот. Кога забите ќе го достигнат целосниот...